Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-28

Tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2028 for Favrskov Kommune i offentlig høring.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-28 for Favrskov Kommune fastsætter rammer for fremtidig håndtering af spildevand og regnvand i den nordlige del af Hinnerup, til brug for kommende byudvikling af området nord for Haldumvej.

Tillæg 3 udarbejdes, idet spildevandsplanens opland HIN50 og HIN56 ændres i forhold til indholdet i Spildevandsplan 2021-28.

Ligeledes placeres med tillægget et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra de 2 oplande samt et nyt udløb til Hår Bæk, som ikke tidligere har været indeholdt af Spildevandsplan 2021-28.

Læs forslag til tillæg nr. 3 her

Bemærkninger til forslag til tillægget kan sendes til Favrskov kommune senest den 30. november 2023. Adressen er Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, [email protected]

Der er desuden truffet afgørelse om ikke miljøvurdering af tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.

Læs denne afgørelse her

 

Høring
05.
okt.
2023
30.
nov.
2023
8382 Hinnerup
Spildevand