Høring af afgørelse efter Miljøvurderingsloven til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk

Høring af afgørelse om, at etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens §-21.

Høring af afgørelse om, at etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens §-21. 

Udkastet til afgørelsen kan tilgås her og bilag her

Fristen for at komme med bemærkninger er 4 uger og udløber 4. oktober 2022.

Bemærkninger kan sendes til vandloeb@favrskov.dk. 

Høring
06.
sep.
2022
04.
okt.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb