Høring af forslag til landdistriktspolitik

Byrådet har godkendt forslag til en ny landdistriktspolitik, der skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af landdistrikterne. Politikken er en invitation til samarbejde om, at vi i fællesskab skaber fundamentet for "det gode liv" – hvad end det drejer sig om det gode børneliv, familieliv, seniorliv eller erhvervsliv.

Byrådet har godkendt forslag til en ny landdistriktspolitik, der skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af landdistrikterne.

Landdistriktspolitikken er blevet til gennem en række workshops med deltagelse fra landsbyer, landdistrikter, Landsbyrådet, LAG Randers-Favrskov og byrådet.

Forslaget til landdistriktspolitikken er i høring til og med 27. oktober 2023 med henblik på, at borgere, foreninger og andre interesserede kan give input til politikken, inden den vedtages af byrådet.

Har du bemærkninger til politikken, kan du sende dem til stlh@favrskov.dk senest 27. oktober 2023.

Læs hele forslaget til den nye landdistriktspolitik her

Høring
29.
sep.
2023
27.
okt.
2023
Hele kommunen
Planer