Høring af forslag til regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

Høring af forslag til regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid. De tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til en regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid”. Der er tale om en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Strategien er udarbejdet med Viborg Kommune som tovholder og primære interessentkommune. Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammenskrivningen af strategigruppens arbejde. Strategien blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune 8. juni 2022, og sendes derfor i fælles høring sammen med Viborg og Randers Kommune i perioden 28. juni 2022 til 29. august 2022. Strategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med en ambition om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning, udvikling af naturværdierne, fælles forståelse af vandets strømningsveje understøttet af konkrete analyser samt friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling. Strategien har fokus på landskabet og emner som: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. Strategien indeholder en vision for ådalens fremtid, målsætninger samt konkrete projektforslag.

Høring af forslag til regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid.

De tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til en regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid”. Der er tale om en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Strategien er udarbejdet med Viborg Kommune som tovholder og primære interessentkommune. Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammenskrivningen af strategigruppens arbejde. Strategien blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune 8. juni 2022, og sendes derfor i fælles høring sammen med Viborg og Randers Kommuner i perioden 28. juni 2022 til 29. august 2022.

Strategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med en ambition om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning, udvikling af naturværdierne, fælles forståelse af vandets strømningsveje understøttet af konkrete analyser samt friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.

Strategien har fokus på landskabet og emner som: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. Strategien indeholder en vision for ådalens fremtid, målsætninger samt konkrete projektforslag.

Høringsmaterialet er fremlagt på Viborg Kommunes hjemmeside og kan se her: Se hørings materialet herhvor du også har mulighed for at afgive et høringssvar.
 

Høring
28.
jun.
2022
29.
aug.
2022
8860 Ulstrup
Natur og vandløb