Høring af forslag til tillæg til affaldsplan og ændring af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Favrskov Byråd har 22. juni 2021 besluttet at fremlægge forslag til tillæg til affaldsplan 2020-2025 og forslag til ændring af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring i 8 uger fra 28. juni til og med 22. august 2021.

De væsentligste nye tiltag i tillægget er følgende:

Indsamling og sortering i de 10 affaldsfraktioner for husholdningsaffald sker i forlængelse af en bred politisk aftale i Folketinget (Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået 16. juni 2020). En central del af formålet med de nye sorteringskrav er, at vi i Danmark skal reducere vores affaldsmængder og blive bedre til at sortere mere affald til genanvendelse. Dette sker med henblik på at mindske vores CO2-udledning samt reducere vores forbrug af nye råmateriale.

Forslag til tillæg til affaldsplan 2020-2025 og regulativer er udelukkende udført pga. en lovbestemt ændring med nye krav til indsamling og sortering af 10 affaldsfraktioner for 
husholdningsaffald i alle landets kommuner. Det drejer sig om affaldsfraktionerne madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt farligt affald.

Ud over de nye sorteringsordninger er et forbud mod afbrænding af haveaffald implementeret i begge regulativer. Forbuddet mod afbrænding af haveaffald stammer fra EU´s affaldsrammedirektiv. Dog er i regulativerne beskrevet et par undtagelser for private borgere, om at det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften og afbrænding af rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser. For erhverv er undtagelse for afbrænding, som vedrører naturplejeaktiviteter. Desuden er der en række redaktionelle ændringer i regulativerne.

Offentlighedsperioden

Forslag til tillæg til affald 2020-2025 og ændring af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 28. juni til og til og med 22. 
august 2021.

Se forslag til tillæg til affaldsplan og ændring af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Høring
28.
jun.
2021
22.
aug.
2021
Høringer for hele kommunen
Virksomheder