Høring af miljøkonsekvensrapport, udkast til § 25 tilladelse og tillæg 2 til miljøgodkendelse

Frijsenborg Biogas, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel.

Se høring af miljøkonsekvensrapport, udkast til § 25 tilladelse og tillæg 2 til miljøgodkendelse - Frijsenborg Biogas, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel.

Offentliggjort 10. september 2021 – høringsfrist 11. november 2021.

Høringsmaterialet udgøres af:

Deltag i høringen

I en proces som denne, har du mulighed for at indsende et høringsbidrag.

Høringssvar og udtalelser vil indgå i Favrskov Kommunes afgørelse omkring tilladelse til den ansøgte udvidelse.

Denne orientering er offentligt fremlagt fra den 16. september 2021 til den 11.november 2021.

Sidste frist for at sende høringssvar er den 12. november 2021.

Send dine høringssvar på mail til virksomheder@favrskov.dk eller med post til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Kronholm Christensen, Favrskov Kommune,larch@favrskov.dk eller tlf.: 89 64 52 41.

Tidligere høringsmateriale

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse hos Frijsenborg Biogasanlæg, Fuglsangvej 100, 8450 Hammel.
Offentliggjort 11. maj 2021 – frist 11. juni 2021

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering (VVM)
Frijsenborg Biogas, Fuglsangvej 100-102, 8450 Hammel - udvidelse af mængden af tilført biomasse (tonnage) samt tilladelse til tilførsel af animalske biprodukter.
Offentliggjort 15. januar 2021 – høringsfrist 29. januar 2021.

 

Høring
10.
sep.
2021
11.
nov.
2021
8450 Hammel
Virksomheder

Høringssvar og udtalelser vil indgå i Favrskov Kommunes afgørelse omkring tilladelse til den ansøgte udvidelse.