Høring af tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af sandfang i Faurskov Bæk

Høring af tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af sandfang i Faurskov Bæk

Favrskov Kommune meddeler i henhold til Vandløbslovens § 16 og 17 og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v2, tilladelse til at etablere et sandfang i Faurskov Bæk på mat. nr. 1y, Favrskov Hgd, Lyngå.

Læs hele forslaget her

Høring
30.
aug.
2022
27.
sep.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb