Høring af tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til omlægning af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby.

Favrskov Kommune sender hermed tilladelse efter Vandløbsloven om omlægning af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby, i høring.

Udkastet kan tilgås her

Fristen for høringen er 4 uger, og udløber 30. november 2022.

Høringssvar kan sendes på vandlob@favrskov.dk

Høring
02.
nov.
2022
30.
nov.
2022
8450 Hammel
Natur og vandløb