Høring efter vandløbsloven udkast til tilladelse til etablering af et minivådområde ved Haxholmvej 64

Minivådområdet har et drænopland på ca. 78 ha. Selve minivådområdet er dimensioneret til at at udgøre godt 1 % af drænoplandet – og det samlede vandspejl vil være på 8,300 m².

Minivådområdet har et drænopland på ca. 78 ha. Selve minivådområdet er dimensioneret til at at udgøre godt 1 % af drænoplandet – og det samlede vandspejl vil være på 8,300 m².

Se udkast til tilladelse her

Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk inden den 21. marts 2022.

Høring
21.
feb.
2022
21.
mar.
2022
8870 Langå
Natur og vandløb