Høring: Udkast til tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn samt landzonetilladelse til etablering af minivådområde på mat. Nr. 4n Tinning By, Foldby

Udkast til tilladelse om etablering af minivådområde ved Tinning sendes nu i høring.

Der er ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på mat. 4n, Tinning By, Folby.

Udkast til afgørelse er nu i høring.

Du kan læse udkast til afgørelse her

Høring
12.
nov.
2021
10.
dec.
2021
8382 Hinnerup
Natur og vandløb