Høring vedrørende tilladelse efter Vandløbsloven til åbning af dræn på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at åbne dræn og omlægge dem til grøft på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå. Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløberlovens §17 (LBK 1217 af 25. november 2019) og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at åbne dræn og omlægge dem til grøft på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå. Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløberlovens §17 (LBK 1217 af 25. november 2019) og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).

Udkastet til afgørelsen kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ESimGr3bdhRHnnqdid0d15wBGDhhhYhay4DBnwpkbhYxdA?e=5D6GVJ

Fristen for at komme med bemærkninger er 4 uger og udløber 23. november 2023.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til vandlob@favrskov.dk

 

Høring
26.
okt.
2023
23.
nov.
2023
8370 Hadsten
Natur og vandløb