Høring vedrørende tilladelse til etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse i henhold til vandløbslovens §§ 16, 17 om regulering af vandløb og § 47 om broer, overkørsler og lignende (LBK 1217 af 25/11-2019), samt § 3 om regulering af vandløb og § 9 om broer, overkørsler og lignende i Bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BKG 834 af 27/6-2016).

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse i henhold til vandløbslovens §§ 16, 17 om regulering af vandløb og § 47 om broer, overkørsler og lignende (LBK 1217 af 25/11-2019), samt § 3 om regulering af vandløb og § 9 om broer, overkørsler og lignende i Bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BKG 834 af 27/6-2016).

Udkastet til tilladelsen kan tilgås her og bilag her

Høringsfristen er 4 uger og udløber 21. december 2022

Høring
23.
nov.
2022
21.
dec.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb