Indledning af revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget Hadstenvej 15, 8370 Hadsten.

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget på Hadstenvej 15, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev meddelt 20. maj 1996 og blev senest revurderet 26. november 2013.

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget på Hadstenvej 15, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev meddelt 20. maj 1996 og blev senest revurderet 26. november 2013.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1 har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. Anmodning om at se sagens akter, samt fremsendelse af kommentarer og spørgsmål skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller sendes på mail til landbrug@favrskov.dk . Sagens agter vil derefter blive fremsendt. Enhver kan senest den 7. december 2021 anmode om at blive orienteret, når der er et udkast klar.

Når udkastet til revurderingen er klar, sender kommunen derfor udkastet til dem, der har anmodet om det, hvorefter der vil være en frist på 3 uger til at kommentere udkastet.

Læs for-offentliggørelsen i pdf her

For-offentliggørelse
23.
nov.
2021
07.
dec.
2021
8370 Hadsten
Landbrug