Indledning af revurdering og tillæg til miljøgodkendelse

- hos OL-Biogas, Løjstrupvej 12B, 8870 Langå.

Baggrund

Favrskov Kommune tager miljøgodkendelse af OL-Biogas, Løjstrupvej 12b, 8870 Langå op til revurdering som følge af, at EU-Kommissionen har offentliggjort nye BAT-konklusioner (Best Available Techniques) for affaldsbehandling

Revurderingen startes samtidig med at virksomhedens har søgt om miljøgodkendelse af nedenstående:

  • Udvidelse af tonnagen med 36.000 ton pr. år – altså fra 70.000 ton pr. år til 106.000 ton pr. år
  • Gastætning af eksisterende ikke-gastætte lagertanke på anlægget.

Ved gastætning af eksisterende ikke-gastætte lagertanke vil disse indgå i anlæggets samlede gaslager. Denne ændring bevirker, at anlæggets samlede gaslager overstiger den af Risikobekendtgørelsens angivne tærskelværdi på 10 ton gasoplag. Herved klassificeres OL-Biogas som en kolonne 2-virksomhed - en såkaldt risikovirksomhed.

Ansøgningen og bilag for ovenstående ændringer kan se via disse link: Ansøgning og bilag til ansøgningen.

Se indledning af revurdering og tillæg til miljøgodkendelse hos OL-Biogas, Løjstrupvej 12B, 8870 Langå.

Offentliggjort 2. juni 2021 – frist 23. juni 2021

Kontakt os

Henvendelse om ansøgningsmateriale samt udkast til afgørelse vedr. revurdering og tillæg til miljøgodkendelsen

Ønsker du at modtage ansøgningsmateriale, udkast til afgørelse vedr. revurderingen og tillæg til miljøgodkendelsen, skal du henvende dig til Favrskov Kommune senest den 23. juni 2021.

Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller ved at sende en mail til virksomheder@favrskov.dk. Anfør venligst dit navn, adresse evt. mailadresse samt skriv ”OL-Biogas” i emnefeltet.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Eventuelle spørgsmål, anmodning om at se sagens akter og bemærkninger sendes til virksomheder@favrskov.dk

Høring
02.
jun.
2021
23.
jun.
2021
8870 Langå
Virksomheder