Landzonetilladelse - Århusvej 57, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til opførelse af erhvervsmæssig nødvendigt maskinhus på 450 m² på ejendommen Århusvej 57, matr.nr. 5a, Søften by, Søften.

Landzonetilladelse til opførelse af erhvervsmæssig nødvendigt maskinhus på 450 m² på ejendommen Århusvej 57, matr.nr. 5a, Søften by, Søften.

Læs hele landzonetilladelsen her

Se tegningsmateriale her

Afgørelse
24.
feb.
2022
24.
mar.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser