Landzonetilladelse - Baunegårdsvej 1, 8881 Thorsø

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med tilhørende garage, på ejendommen med adressen Baunegårdsvej 1, 8881 Thorsø, matr.nr.12b Grølsted By, Skorup.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med tilhørende garage, på ejendommen med adressen Baunegårdsvej 1, 8881 Thorsø, matr.nr.12b Grølsted By, Skorup.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
24.
jan.
2022
21.
feb.
2022
8881 Thorsø
Landzonetilladelser