Landzonetilladelse - Bondestoft 7, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til ændret anvendelse ved inddragelse af garage til eksisterende beboelse samt dispensation fra lokalplan nr. 18 på ejendommen med adressen Bondestoft 7, 8382 Hinnerup, matr.nr. 63 Grundfør By, Grundfør

Landzonetilladelse til ændret anvendelse ved inddragelse af garage til eksisterende beboelse samt dispensation fra lokalplan nr. 18 på ejendommen med adressen Bondestoft 7, 8382 Hinnerup, matr.nr. 63 Grundfør By, Grundfør. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
21.
nov.
2023
19.
dec.
2023
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser