Landzonetilladelse - Bramstrupvej 11, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Bramstrupvej 11, 8370 Hadsten matr. nr. 19b Nielstrup By, Rud. Resterende del at den oprindelse ejendom arealoverføres til ejendommen Sølehøjvej 2, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Bramstrupvej 11, 8370 Hadsten matr. nr. 19b Nielstrup By, Rud. Resterende del at den oprindelse ejendom arealoverføres til ejendommen Sølehøjvej 2, 8370 Hadsten.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
22.
nov.
2022
20.
nov.
2022
8370 Hadsten
Landzonetilladelser