Landzonetilladelse - Bredgårdsvej 2, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for nuværende bolig på ejendommen med adressen Bredgårdsvej 2, 8382 Hinnerup, matr.nr. 5c Folby By, Folby. Den gamle bolig ønskes herefter benyttet som almindelig garage

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for nuværende bolig på ejendommen med adressen Bredgårdsvej 2, 8382 Hinnerup, matr.nr. 5c Folby By, Folby. Den gamle bolig ønskes herefter benyttet som almindelig garage.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
24.
nov.
2023
22.
dec.
2023
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser