Landzonetilladelse - Byagervej 29, 8450 Hammel

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på terræn samt varmepumpe ved eksisterende bygning på ejendommen med adressen Byagervej 29, 8450 Hammel, matr.nr. 13k Voldby By, Voldby.

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på terræn samt varmepumpe ved eksisterende bygning på ejendommen med adressen Byagervej 29, 8450 Hammel, matr.nr. 13k Voldby By, Voldby.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
23.
jan.
2023
20.
feb.
2023
8450 Hammel
Landzonetilladelser