Landzonetilladelse - Damvej 5, 8382 Hinnerup

Lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til inddragelse af eks. tagetage på 47 m² til bolig på ejendommen Damvej 5, matr.nr. 10e, Haldum by, Haldum.

Lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til inddragelse af eks. tagetage på 47 m² til bolig på ejendommen Damvej 5, matr.nr. 10e, Haldum by, Haldum.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
06.
maj.
2022
03.
jun.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser