Landzonetilladelse - Danstrupvej 21B, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 2n Gerning By, Gerning syd for landsbyen Gerning.

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 2n Gerning By, Gerning syd for landsbyen Gerning.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
09.
jun.
2022
07.
jun.
2022
8860 Ulstrup
Landzonetilladelser