Landzonetilladelse - Elhøjvej 2, Fajstrup, 8471 Sabro

Favrskov Kommune meddeler dispensation fra lokalplan 333, §§ 4.1 og 4.2, samt landzonetilladelse til udstykning af mindre grunde end lokalplanen tilsiger på Elhøjvej 2, Fajstrup, 8471 Sabro

Favrskov Kommune meddeler dispensation fra lokalplan 333, §§ 4.1 og 4.2, samt landzonetilladelse til udstykning af mindre grunde end lokalplanen tilsiger på Elhøjvej 2, Fajstrup, 8471 Sabro.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
11.
dec.
2023
08.
jan.
2024
8471 Sabro
Landzonetilladelser