Landzonetilladelse - Grøndalsvej 1, 8860 Ulstrup

Landzonetilladelse til opførelse af 300 m² kombineret maskinhal og hestestald på ejendommen med adressen Grøndalsvej 1, 8860 Ulstrup, matr.nr. 1p Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge

Landzonetilladelse til opførelse af 300 m² kombineret maskinhal og hestestald på ejendommen med adressen Grøndalsvej 1, 8860 Ulstrup, matr.nr. 1p Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
28.
sep.
2023
26.
okt.
2023
8860 Ulstrup
Landzonetilladelser