Landzonetilladelse - Gunderuplundvej 10, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til benyttelse af betonlagt areal og gyllebeholder til indsamlet haveaffald - sortering og videreformidling, på ejendommen med adressen Gunderuplundvej 10, 8370 Hadsten, matr.nr. 2a Astrup By, Ødum.

Landzonetilladelse til benyttelse af betonlagt areal og gyllebeholder til indsamlet haveaffald - sortering og videreformidling, på ejendommen 
med adressen Gunderuplundvej 10, 8370 Hadsten, matr.nr. 2a Astrup By, Ødum.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
14.
feb.
2022
14.
mar.
2022
8370 Hadsten
Landzonetilladelser