Landzonetilladelse - Gunderuplundvej 2, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende carport til lager for eksisterende virksomhed på ejendommen med adressen Gunderuplundvej 2, 8370 Hadsten, matr.nr. 3ao Ødum By, Ødum

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende carport til lager for eksisterende virksomhed på ejendommen med adressen Gunderuplundvej 2, 8370 Hadsten, matr.nr. 3ao Ødum By, Ødum.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
18.
okt.
2023
15.
nov.
2023
8370 Hadsten
Landzonetilladelser