Landzonetilladelse - Hesselbækvej 1, Borridsø by, Gerning. 8881 Thorsø

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af overdækning på 20 m² (del af bygning 3) samt garage på 43 m² (bygning 4), på ejendommen Hesselbækvej, matr.nr.14b, Borridsø by, Gerning.

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af overdækning på 20 m² (del af bygning 3) samt garage på 43 m² (bygning 4), på ejendommen Hesselbækvej, matr.nr.14b, Borridsø by, Gerning.

Se hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
25.
sep.
2023
23.
okt.
2023
8881 Thorsø
Landzonetilladelser