Landzonetilladelse - Houlbjergvej 23, 8870 Langå

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af ridebane, på ejendommen Houlbjergvej 23, matr.nr. 25a Houlbjerg by, Houlbjerg

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af ridebane, på ejendommen Houlbjergvej 23, matr.nr. 25a Houlbjerg by, Houlbjerg

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
17.
mar.
2022
14.
apr.
2022
8870 Langå
Landzonetilladelser