Landzonetilladelse - I P Hartmanns Vej 12, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på terræn samt lovliggørelse af terrænændring på ejendommen med adressen I P Hartmanns Vej 12, 8370 Hadsten, matr.nr. 2z Astrup By, Ødum.

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på terræn samt lovliggørelse af terrænændring på ejendommen med adressen I P Hartmanns Vej 12, 8370 Hadsten, matr.nr. 2z Astrup By, Ødum.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
16.
nov.
2022
14.
dec.
2022
8370 Hadsten
Landzonetilladelser