Landzonetilladelse - Knudstrupvej 23, 8870 Langå

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af regnvandsbassin på matrikel 2ai Kongstrup By, Houlbjerg

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af regnvandsbassin på matrikel 2ai Kongstrup By, Houlbjerg.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
23.
jun.
2022
21.
jun.
2022
8870 Langå
Landzonetilladelser