Landzonetilladelse - Knudstrupvej 30, 8870 Langå

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for den gamle bolig på ejendommen med adressen Knudstrupvej 30, 8870 Langå , matr.nr. 8b Granslev By, Granslev

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for den gamle bolig på ejendommen med adressen Knudstrupvej 30, 8870 Langå , matr.nr. 8b Granslev By, Granslev.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
19.
dec.
2022
16.
jan.
2023
8870 Langå
Landzonetilladelser