Landzonetilladelse - Lerbjergvej 31, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til indretning af tjenestebolig (helårsbeboelse) i bygning 2 på ejendommen med adressen Lerbjergvej 31, 8370 Hadsten, matr.nr. 6a Lerbjerg By, Lerbjerg.

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til indretning af tjenestebolig (helårsbeboelse) i bygning 2 på ejendommen med adressen Lerbjergvej 31, 8370 Hadsten, matr.nr. 6a Lerbjerg By, Lerbjerg.

Du kan læse den fulde landzonetilladelse her

Afgørelse
05.
okt.
2021
02.
nov.
2021
8370 Hadsten
Landzonetilladelser