Landzonetilladelse - Lyngåvej 41, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerbygning til eksisterende virksomhed på ejendommen med adressen Lyngåvej 41, 8370 Hadsten, matr.nr. 7o Lyngå By, Lyngå

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerbygning til eksisterende virksomhed på ejendommen med adressen Lyngåvej 41, 8370 Hadsten, matr.nr. 7o Lyngå By, Lyngå.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
19.
dec.
2022
16.
jan.
2023
8370 Hadsten
Landzonetilladelser