Landzonetilladelse - Mødalvej 15, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til etablering af 60 m² overdækning til parkering for traktor, trailer mv. i forbindelse med erhverv på ejendommen med adressen Mødalvej 15, 8471 Sabro - matr.nr. 1l, Skjoldelev By, Lading

Landzonetilladelse til etablering af 60 m² overdækning til parkering for traktor, trailer mv. i forbindelse med erhverv på ejendommen med adressen Mødalvej 15, 8471 Sabro - matr.nr. 1l, Skjoldelev By, Lading.

Læs hele landzonetilladelsen her
 

Afgørelse
14.
dec.
2023
11.
jan.
2024
8471 Sabro
Landzonetilladelser