Landzonetilladelse - Mødalvej 2, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Mødalvej 2, 8471 Sabro, matr.nr. 3ae Skjoldelev By, Lading.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Mødalvej 2, 8471 Sabro, matr.nr. 3ae Skjoldelev By, Lading.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
20.
jun.
2022
18.
jun.
2022
8471 Sabro
Landzonetilladelser