Landzonetilladelse - Møllebakken 21, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til om- og tilbygning til eksisterende bolig samt dispensation fra lokalplan nr.4 vedrørende tagets hældning på ejendommen med adressen Møllebakken 21, 8471 Sabro matr.nr.13aa Lading By, Lading.

Landzonetilladelse til om- og tilbygning til eksisterende bolig samt dispensation fra lokalplan nr.4 vedrørende tagets hældning på ejendommen med adressen Møllebakken 21, 8471 Sabro matr.nr.13aa Lading By, Lading. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
16.
aug.
2022
13.
sep.
2022
8471 Sabro
Landzonetilladelser