Landzonetilladelse - Møllebakken 8, Lading 8471

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 4 til etablering af tilbygning til institutionen Lærkereden beliggende på adressen Møllebakken 8, Lading

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 4 til etablering af tilbygning til institutionen Lærkereden beliggende på adressen Møllebakken 8, Lading

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
01.
apr.
2022
29.
apr.
2022
8471 Sabro
Landzonetilladelser