Landzonetilladelse - Nørreåvej 2, 8860 Ulstrup

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til udvidelse af eks. legeplads med nye legeredskaber, på ejendommen Nørreåvej 2, matr.nr. 13D, V. Velling by, V. Velling

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til udvidelse af eks. legeplads med nye legeredskaber, på ejendommen Nørreåvej 2, matr.nr. 13D, V. Velling by, V. Velling

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
14.
mar.
2022
11.
apr.
2022
8860 Ulstrup
Landzonetilladelser