Landzonetilladelse - Nordrevej 1, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til opførelse af 18 m² læskur til heste på ejendommen med adressen Nordrevej 1, 8471 Sabro, matr.nr. 11b Lading By, Lading

Landzonetilladelse til opførelse af 18 m² læskur til heste på ejendommen med adressen Nordrevej 1, 8471 Sabro, matr.nr. 11b Lading By, Lading.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
08.
dec.
2022
05.
jan.
2023
8471 Sabro
Landzonetilladelser