Landzonetilladelse - Podøjvej 16, 8860 Ulstrup

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af ridebane 20x60 meter på ejendommen med adressen Podøjvej 16, 8860 Ulstrup, matr.nr. 10 m Hvorslev By, Hvorslev.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af ridebane 20x60 meter på ejendommen med adressen Podøjvej 16, 8860 Ulstrup, matr.nr. 10 m Hvorslev By, Hvorslev.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
26.
jan.
2022
23.
feb.
2022
8860 Ulstrup
Landzonetilladelser