Landzonetilladelse - Sallvej 105 og Sallvej 101, 8450 Hammel

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealer i forbindelse med magelæg mellem ejendommene Sallvej 105 og Sallvej 101, 8450 Hammel, matr.nr. 25a Sall By, Sall og matr.nr. 25b Sall By, Sall.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealer i forbindelse med magelæg mellem ejendommene Sallvej 105 og Sallvej 101, 8450 Hammel, matr.nr. 25a Sall By, Sall og matr.nr. 25b Sall By, Sall. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
05.
sep.
2022
03.
okt.
2022
8450 Hammel
Landzonetilladelser