Landzonetilladelse - Solkærvej 19, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende shelter på 10 m² på ejendommen Solkærvej 19, 8382 Hinnerup, matr.nr. 6l, Tinning By, Folby

Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende shelter på 10 m² på ejendommen Solkærvej 19, 8382 Hinnerup, matr.nr. 6l, Tinning By, Folby

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
19.
aug.
2022
16.
sep.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser