Landzonetilladelse - Solkærvej 7, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage som erstatning for tidligere lade på ejendommen med adressen Solkærvej 7, 8382 Hinnerup, matr.nr. 6aa Tinning By, Folby

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage som erstatning for tidligere lade på ejendommen med adressen Solkærvej 7, 8382 Hinnerup, matr.nr. 6aa Tinning By, Folby.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
09.
nov.
2023
07.
nov.
2023
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser