Landzonetilladelse - Solvangen 2, 8450 Hammel

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan nr. 356 til etablering af solcellepaneler på plejehjemmets tag på ejendommen med adressen Solvangen 2, 8450 Hammel, matr.nr. 14ab Sall By, Sall

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan nr. 356 til etablering af solcellepaneler på plejehjemmets tag på ejendommen med adressen Solvangen 2, 8450 Hammel, matr.nr. 14ab Sall By, Sall. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
24.
mar.
2023
21.
apr.
2023
8450 Hammel
Landzonetilladelser