Landzonetilladelse - Storgårdsvej 20, 8450 Hammel

Favrskov Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende regnvandsbassin på matr. nr.17a Hammel By, Hammel.

Favrskov Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende regnvandsbassin på matr. nr.17a Hammel By, Hammel.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
07.
jun.
2022
05.
jul.
2022
8450 Hammel
Landzonetilladelser