Landzonetilladelse - Thiesensvej 15, 8382 Hinnerup

Landzonetilladelse til opførelse af 45 m² carport samt dispensation fra områdedeklaration af 4. september 1969 på ejendommen med adressen Thiesensvej 15, 8382 Hinnerup, matr.nr. 14s Folby By, Folby.

Landzonetilladelse til opførelse af 45 m² carport samt dispensation fra områdedeklaration af 4. september 1969 på ejendommen med adressen Thiesensvej 15, 8382 Hinnerup, matr.nr. 14s Folby By, Folby. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
18.
mar.
2022
15.
apr.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser