Landzonetilladelse - Thorsøvej 90, 8881 Thorsø

Landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder på 3000 m3 med overdækning på ejendommen med adressen Thorsøvej 90, 8881 Thorsø, matr.nr. 9a Aptrup By, Sall.

Landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder på 3000 m3 med overdækning på ejendommen med adressen Thorsøvej 90, 8881 Thorsø, matr.nr. 9a Aptrup By, Sall.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
22.
sep.
2022
20.
okt.
2022
8881 Thorsø
Landzonetilladelser