Landzonetilladelse til ændring af vandhul på Voldby Hedevej 57 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse iht. Planlovens § 35 til udfladning af brinker mod nord og øst samt fjernelse af en ø i et vandhul på matr.nr. 8q Voldby By, Voldby beliggende på adressen Voldby Hedevej 57, 8450 Hammel. Søens placering fremgår af kort i afgørelsen. Arealet er beliggende i landzone. Tilladelsen er meddelt i medfør af Planlovens § 35, stk. 1.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse iht. Planlovens § 35 til udfladning af brinker mod nord og øst samt fjernelse af en ø i et vandhul på matr.nr. 8q Voldby By, 
Voldby beliggende på adressen Voldby Hedevej 57, 8450 Hammel. Søens placering fremgår af  kort i afgørelsen. Arealet er beliggende i landzone. Tilladelsen er meddelt i medfør af Planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere her.

Afgørelse
09.
nov.
2023
07.
dec.
2023
8450 Hammel
Landzonetilladelser