Landzonetilladelse til arealoverførsel af areal

- hvorpå der er opført et transformertårn fra ejendommen matr.nr.16c Søften By, Søften til ejendommen med adressen Mølballe 7, 8382 Hinnerup
Afgørelse
16.
sep.
2021
14.
okt.
2021
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser