Landzonetilladelse - til eksisterende regnvandsbassin

Favrskov Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende regnvandsbassin på matr. nr. 7o Norring By, Folby.

Favrskov Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende regnvandsbassin på matr. nr. 7o Norring By, Folby.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
21.
apr.
2022
19.
maj.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser